| Systém solární energie | Měniče | Komunikace pro FV | Legislativa |

| Typy fotovoltaických modulů | Vliv sklonu a orientace FV modulů | Způsoby montáže |

Systém solární energie

Základní jednotkou sluneční elektrárny jsou fotovoltaické solární moduly, které slouží k výrobě elektřiny. Jejich schopnost přeměňovat sluneční záření na elektrickou energii je založena na tzv. fotovoltaickém jevu. Základním prvkem každého modulu jsou pak solární články. Jedná se o plochou polovodičovou součástku, na které při dopadu slunečního záření dochází k uvolňování elektronů, což vytváří napětí 0,6 - 0,7 V. V polovodičové části článku vzniká elektrická energie, která je odváděna přes regulátor do akumulátoru, ke spotřebiči nebo do rozvodné sítě. Nejrozšířenějšími fotovoltaickými solárními články jsou články na bázi krystalického křemíku. Křemík je nejen hojně zastoupen v zemské kůře, ale je i nejlépe prozkoumaným polovodičem.

Fotovoltaický sluneční panel je tedy tvořen množstvím článků, které jsou na sebe napojeny letovanými spoji. Články jsou ze spodu podloženy pevnou deskou a horní část je překryta krycí transparentní ochrannou plochou.

Transparentní plocha je tvořena bezpečnostním sklem s minimalizovanou odrazivostí proto, aby maximum dopadající světelné energie fotonů byla článkem pohlcena a minimální množství této energie bylo odraženo. Důležitou vlastností krycí plochy je i její vysoká odolnost proti mechanickým a tepelným rázům. Pro tento účel se používá ploché sklo chemicky nebo fyzikálně odbarvené (nezelené) z vysoce kvalitním termickým a nebo chemickým vykalením a specielní antireflexní vrstvou.

Info   |   Obchodní podmínky   |   Kontakty   |   Certifikáty   |   Partneři