11.11.2022 - CENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ PRO ROK 2023

fotoCENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ PRO ROK 2023 najdete v sekci Aktuality

26.11.2021 - CENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ PRO ROK 2022

fotoCENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ PRO ROK 2022 najdete v sekci Aktuality

6.1.2021 - CENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ PRO ROK 2021 najdete v sekci Aktuality

fotoCENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ PRO ROK 2021 najdete v sekci Aktuality

1.12.2019 - Kamerové systémy PARTIZAN

fotoNabízíme kamerové systémy.
Kamerové systémy jsou určené jak pro majitelé rodinných domů pro ochranu jejich majetku, tak i pro průmyslové aplikace. Nová generace kamer umí číst a rozpoznávat registrační značky aut, obličejů osob... Tuto technologii lze použít pro automatické otevírání bran, či vstupních dveří.
Záznam z kamer je možné ukládat na SD kartu vloženou do kamery, DVD rekorder nebo do CLOUDOVÉHO úložiště.

7.1.2019 - CENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ PRO ROK 2019

fotoCENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ PRO ROK 2019 najdete v sekci Aktuality

11.4.2018 - Při nedodržení termínu podání výkazů zanikne nárok na podporu!

fotoOperátor trhu s elektřinou zveřejnil závažnou informaci. Počínaje 1. červnem 2018 nebude možné nárokovat provozní podporu v případě, že data z výkazů budou zadána do systému OTE po 10. kalendářním dni po skončení měsíce, za který jsou údaje předávány. To platí i pro zdroje, za které je podpora vyplácena čtvrtletně. Vyplývá to údajně ze stanoviska Energetického regulačního úřadu, který překročení lhůty pro podání výkazu považuje za porušení povinnosti vůči operátorovi trhu stanovené v zákoně o POZE. Termín pro zadávání dat je určen vyhláškou č. 145/2016 Sb., doposud však OTE přistupoval benevolentně k těm výrobcům, kteří z nejrůznějších příčin nestihli vykázat provozní data včas. Ti by však podle nového přístupu úřadů definitivně přišli o příslušnou provozní podporu. Solární asociace s tímto rigidním výkladem legislativy zásadně nesouhlasí - naše právní posouzení k této věci bude pro vás zveřejněno v nejbližších dnech. Doporučujeme však všem provozovatelům solárních elektráren dodržovat stanovený termín.

29.12.2017 - CENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ PRO ROK 2018

fotoCENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ PRO ROK 2018 najdete v sekci Aktuality

27.6.2017 - Nový WATTrouter Mx

foto

23.3.2017 - Oblíbenost obnovitelných zdrojů u domácností roste

fotoČeský statistický úřad zveřejnil výsledky rozsáhlého dotazníkového šetření o využití energií v českých domácnostech nazvaného ENERGO 2015. Z něj vyplývá mimo jiné i to, že obnovitelné zdroje energie jsou jedinou složkou s dlouhodobě rostoucím podílem na spotřebované energii. Jsou využívány u více než poloviny rodinných domů a necelých 4% bytů. Ostatní zdroje vykazují stagnaci či klesající trend.

9.2.2017 - Členské státy odmítají prodloužení antidumpingových opatření na dovoz panelů a skla z Číny

U Evropské komise se tento měsíc bude opět projednávat existence antidumpingových cel na dovoz solárních panelů a skla z Číny, Tchaj-wanu a Malajsie.

Na konci roku 2013 se rozhodla Evropská unie chránit místní výrobce solárních panelů před konkurencí z Číny. Panovalo totiž podezření, že čínští dodavatelé panelů nasadili ceny pod výrobními náklady, aby ovládli evropský trh. Evropská komise reagovala zavedením antidumpingových a antisubvenčních opatření, jejichž výsledkem bylo, že solární panely se musely prodávat za minimální stanovenou cenu, která umožňovala evropských výrobcům v konkurenci uspět.

Opatření, jež pomohla evropským producentům panelů ale na druhou stranu znamenají vyšší náklady pro investory do fotovoltaických elektráren. Proto i Solární asociace společně s evropskou asociací SolarPower Europe dlouhodobě podporují zrušení antidumpingových cel. A společné úsilí přineslo ovoce.

Plánovaný návrh Evropské komise na prodloužení těchto opatření míří k odvolacímu řízení. Proti se totiž postavilo 18 členských států. To sice nestačilo na úplné zrušení antidumpingových cel, byl ale zahájen proces, během kterého se bude muset Komise zabývat námitkami expertů a jehož výsledkem může být aspoň zmírnění navrhovaných opatření či podobný kompromis.

29.12.2016 - CENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ PRO ROK 2017

fotoCENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ PRO ROK 2017 najdete v sekci Aktuality

10.2.2016 - Kotlíková dotace fakta a čísla

fotoKotlíková dotace je program na výměnu zastaralých kotlů a cílem je zlepšit kvalitu ovzduší v lidských sídlech. Dotuje ho finanční podpora z evropských fondů, kterou rozdělují krajské úřady přímo do jednotlivých domácností. V následujících letech bude v ČR přerozděleno 9 miliard Kč. Část z této částky můžete dostat i Vy.

Na co je přesně kotlíková dotace určena?
Na výměnu starého kotle na tuhá paliva za nový, ekologický.

Čím můžete starý kotel nahradit?
- kotlem na tuhá paliva (pelety, dřevo, uhlí atd.)
- kondenzačním kotlem na plynná paliva
- tepelným čerpadlem
- solárně - termickou soustavou pro přitápění nebo přípravu teplé vody

Výše dotace, kterou můžete získat, se liší podle typu pořizovaného kotle:
- Moderní kotel na uhlí může z dotace pokrýt až 70 % výdajů.
- Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (pelety, dřevo, atd.) nebo plynový kondenzační kotel může z dotace pokrýt až 75 % výdajů.
- Tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu může z dotace pokrýt až 80 % výdajů.

K tomu dostanete od státu dalších 5 % dotace, jestliže spadáte do oblasti se znečištěným ovzduším.

Můžete o kotlíkovou dotaci žádat právě Vy?
Musíte být vlastníkem nemovitosti a topit v ní starým kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním - obvykle jde o modely z roku 2005 a starší. Stát vám dokonce přispěje i za to, že bydlíte v oblasti, kde je nejvyšší stupeň znečištění ovzduší v republice.

Co musíte udělat, abyste kotlíkovou dotaci získali?
O dotaci můžete zažádat na Vašem krajském úřadě poté, co vyhlásí příslušnou výzvu pro občany. Nejbližší výzvy se očekávají už v lednu 2016.

Kompletní informace o kotlíkové dotaci pro sezónu 2015/2016 naleznete na webových stránkách Vašeho kraje, na úřední desce a také na webových stránkách Operační program Životní prostředí. Pak už musíte jen vyplnit spoustu formulářů.

Kotlíkové dotace 2016 v ČR startují a zájem je obrovský!

13.1.2016 - Od začátku roku je zrušeno osvobození od povinnosti platit daň z elektřiny.

Od 1.1.2016 vstoupila v platnost novelizace zákona č. 261/2007 Sb. část čtyřicátá sedmá o stabilizaci veřejných rozpočtů – daň z elektřiny. Tato novela ruší osvobození ekologicky šetrné elektřiny (elektřiny vyrobené OZE) od daně z elektřiny.

Pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů včetně provozovatelů fotovoltaických elektráren nad 30 kWp novelizace znamená vznik povinnosti registrovat se k dani z elektřiny a to dnem (vlastní) spotřeby. Dále výrobci tímto dnem vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit.

Malých zdrojů se povinnost netýká, neboť další novelou výše uvedeného zákona, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 28.12. 2015 bylo znovu zavedeno osvobození od daně z elektřiny pro výrobny s instalovaným výkonem podle energetického zákona do 30 kWp včetně.

27.12.2015 - CENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ PRO ROK 2016

fotoCENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ PRO ROK 2016

23.12.2015 - ERÚ přislíbil vypsat cenové rozhodnutí a zajistit tak podporu OZE na příští rok

Energetický regulační úřad (ERÚ) připravil pracovní verzi cenového rozhodnutí, ve které počítá s podporou pro existující zdroje obnovitelné energie. Podle mluvčího ERÚ Jiřího Chvojky úřad oficiálně rozhodnutí přijme ve chvíli, kdy schválené nařízení vlády vyjde ve Sbírce zákonů. Nařízení, které by mělo ERÚ umožnit podporu za 42 miliard korun pro příští rok vypsat, vyjde ve sbírce pravděpodobně 30. prosince.

„Dnes, aby se situace nějakým způsobem vyřešila, nebo aby se alespoň nějak řešila, zveřejníme pracovní verzi cenového rozhodnutí, které by mohlo vyjít vstříc nařízení vlády,“ řekl po jednání vedení ERÚ Chvojka.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek tomu, že úřad čeká na zveřejnění vládního nařízení ve sbírce, rozumí. „Včera jsem to podepsal já, dneska podepsal pan premiér, takže je otázka, kdy to vyjde ve sbírce zákonů, což bude pravděpodobně brzy,“ řekl Mládek, podle kterého by tak teoreticky příjemci peněz nemuseli nic poznat.

21.12.2015 - ERÚ odmítá vypsat podporu pro OZE na příští rok. Co bude?

ERÚ opakovaně oznámil, že nevydá nové cenové rozhodnutí a nevypíše tak podporu pro OZE na příští rok, jak mu ukládá zákon. Toto stanovisko úřad potvrdil i navzdory tomu, že stanoviska vlády i právní analýzy označují takový postup za nezákonný. Co z toho plyne?

- S největší pravděpodobností nebude od 1. ledna 2016 vyplácena provozní podpora pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před 1. lednem 2013.

- Zdroje uvedené do provozu od 1.1.2013 do 31.12.2015 dostanou podporu podle již vydaného cenového rozhodnutí. Naopak zdroje uvedené do provozu po 1.1.2016 podporu taktéž nedostanou.

- Vláda a MPO se snaží tuto situaci řešit a existuje příslib řešení, pro případ, že ERÚ podporu skutečně nevypíše.

- CZEPHO a další asociace OZE vynakládají veškeré úsilí, aby se situace vyřešila – chystají právní kroky, jednají s představiteli českého státu i Evropské komise.

- Podle dopisů, které rozesílají distribuční společnosti (např. ČEZ. E.ON) bude i po Novém roce možné dodávat elektřinu z FVE bez podpory do sítě, bude však vykupována za tržní cenu poníženou o náklady na odchylku. FVE tedy rozhodně není nutné „vypnout“. Provozovatelé v povinném výkupu budou od povinně vykupujícího dostávat hodinou cenu (cca 500 až 1000 Kč/MWh) minus průměrnou odchylku dle cenového rozhodnutí č. 5/2015 (225 Kč/MWh), tj. celkově částku v rozmezí 275 – 775 Kč/MWh podle toho v jaké hodině dodají.

- Výrobci v zeleném bonusu (ročním) nedostanou zelený bonus od OTE, protože není vypsaný, nicméně dostanou standardní peníze za elektřinu dodanou do sítě podle své platné smlouvy s obchodníkem. Rovněž výrobci v hodinovém zeleném bonusu dostanou to, na čem se dohodli s obchodníkem.

- Nejasný je výběr solárního odvodu, kdy distribuční společnosti nevylučují, že jej budou vybírat, ale současně ujišťují, že budou zohledňovat „probíhající konzultace se správcem této daně.

- Podpořit úsilí CZEPHO a dalších asociací můžete mimo jiné odesláním dopisu, který najdete na http://solarniasociace.cz/. Užitečné informace najdete také v členské sekci webu www.czepho.cz

27.10.2015 - Nová zelená úsporám podpoří fotovoltaiku. Jak to bude v praxi?

fotoMŽP vyhlásilo kontinuální výzvu Nová zelená úsporám, která má běžet až do roku 2021 a v ní podporu poprvé dostává i fotovoltaika. Pro systémy do 10 kW je určena dotace až 100 tisíc korun. U střešní FVE o velikosti 3 kW FVE by se tak teoreticky mohlo jednat až o 100 % pořizovací ceny. Jak to bude ve skutečnosti?

Pro podrobnější informace je nutné jít do materiálu „Pokyny pro žadatele ve třetí výzvě“ str. 18 a 19. Zde jsou vypsány podmínky pro podoblasti C.3.4, C.3.5 a C.3.6, pod které spadají solární fotovoltaické sytémy:

Podle těchto pokynů musí být míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby alespoň 70 % z celkového teoretického zisku systému. Celkový teoretický zisk se stanoví přesným výpočtem (např. metodika ČVUT, ENACO) nebo zjednodušeně instalovaný výkon x 1000 (s odkazem na průměrnou měrnou roční výrobu v ČR 1000 kWh/kWp).

Komentář: Zde budou o něco zvýhodněny instalace oblastech s vyšším osvitem (jih republiky), které reálně vyrobí ročně na kWp více, takže jejich vlastní spotřeba bude moci být relativně menší než 70 %.

Systém také musí zajistit automatické řízení systému v závislosti na aktuální výrobě a akumulaci přebytků energie.

Komentář: Pro dosažení vysoké vlastní spotřeby by inteligentní řízení spotřeby muselo být tak jako tak instalováno, jako chyba se zdá požadavek na akumulaci přebytků energie. Je totiž uveden v obecných požadavcích, nicméně povinný je pouze pro podoblasti C.3.5 a C.3.6, pro C.3.4 je uveden jako možný, tj. podmínky se zde dostávají do drobné kolize.

Co je co?

Podoblast C.3.4 – solární systém bez akumulace s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok.

Nárok na dotaci až 55 tisíc Kč.

Baterie možné

Přebytky energie musejí být ve formě tepelné energie (akumulační zásobník teplé vody o velikosti 80l/kWp).

Podoblast C.3.5 – solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok.

Dotace až 70 tisíc Kč

Baterie povinné

Minimální měrná kapacita akumulátorů 1,75 kWh/kWp

Podoblast C.3.5 – solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh/rok.

Dotace až 100 tisíc Kč

Baterie povinné

Minimální měrná kapacita akumulátorů 1,75 kWh/kWp

Praktické hodnocení:

Podoblast C.3.4 se zdá nezajímavá - nejnižší možná maximální dotace, nutnost instalace bojleru o velkém objemu - pro 3kW FVE o objemu 240 litrů.

Podoblast podpory C.3.5 už vypadá zajímavěji. Při instalaci 2kWp FVE (aby byla splněna podmínka využitelného ročního zisku) v ceně cca 65 tisíc Kč, bude nutné instalovat baterie o kapacitě 3 kWh, které lze pořídit cca za cenu 20 - 25 tis. Kč. Dotace tedy snižuje cenu baterií a přibližuje grid paritě. Cena takového sytému by byla řádově 90 tis. Kč, i když pro dosažení 70 % vlastní spotřeby by instalovaná kapacita baterií musela být spíš vyšší, než minimálně požadovaná, v závislosti na využívání rodinného domu přes den a inteligentnosti systému řízení spotřeby.

Podoblast podpory C.3.6 se zřejmě zdá být méně zajímavá (dle výše dotace přepočtené na kWp instalovaného výkonu) než C.3.5, maximální dotace 100 000 Kč, minimální instalovaný výkon pro splnění podmínek přes 3kW, baterie min. 5,25 kWh (pro 3kWp). Cena instalace (nejmenší možné) + baterie = 145 tis. Kč, při maximální dotaci 100 tisíc Kč.

zdroj:CZEPHO

22.10.2015 - Požadavek OTE na vyplňování údajů o investičních nákladech

Požadavek OTE na vyplňování údajů o investičních nákladech nemá oporu v zákoně. OTE vyzývá podporované výrobce k vyplnění položky „ Investiční náklady“, „Investiční podpora od 1.1.2013“ a „Investiční podpora celkem“. Tento požadavek nemá žádné zákonné opodstatnění a doporučujeme vydržet, jak dopadnou jednání se zástupci OTE o zrušení tohoto požadavku.

27.8.2015 - Novela zákona o daních z příjmů

Připravovaná novela zákona o daních z příjmů, která by měla by měla vejít v platnost od 1.1.2016 stanovuje, že výrobce elektřiny ze slunce do 10kW nebude považován za podnikatele (OSVČ).

V návrhu novely uvedeného zákona, kterou předkládá ministerstvo financí, se stanovuje, že na straně poplatníka provozujícího výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW nebude již na provoz tohoto zařízení potřeba licence udělované Energetickým regulačním úřadem a nebude se již jednat o poplatníka, který má příjem z jiného podnikání, ke kterému je třeba podnikatelské oprávnění. V daném případě se budou případné příjmy z provozu takové výrobny elektřiny posuzovat v režimu ostatních příjmů (§ 10 ZDP).

Tato úprava významným způsobem zjednoduší přístup českých domácností k využívání fotovoltaiky pro výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu.

11.8.2015 - MPO podpoří osvobození od daně FVE

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří osvobození malých FVE od daně z elektřiny. MPO již spolupracuje na úpravě zákona, která zachová výjimku z povinnosti platit daň z elektřiny pro FVE do výkonu 30 kW.

4.8.2015 - Dotace je možné získat i na pořízení FVE

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v červnu vyhlásilo první výzvy pro podávání žádostí o dotace v rámci nového operačního programu Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost (OPPIK). MPO se tak stalo prvním ministerstvem, které zahájilo čerpání dotačních prostředků v rámci nového programovacího období 2014 – 2020. Nově existuje v těchto výzvách i možnost částečně čerpat dotace na výstavbu fotovoltaických elektráren.

Mezi prvními výzvami byl spuštěn i program „Úspory energie,“ který se, obecně řečeno, zaměřuje především na podporu projektůsnižujících energetickou náročnost budov sloužících pro podnikání. Program tak navazuje na dřívější program „Eko-energie,“ který na podobné typy projektů přerozdělil v letech 2007 – 2015 přes 8 mld. Kč v přímých nenávratných dotacích. Mezi uznatelné náklady patří veškeré náklady od zateplování budov, přes instalace systémů měření a regulace, instalace zařízení na využívání odpadního tepla až po instalaci zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

V minulých letech byla z podporovaných OZE striktně vyloučena možnost instalovat FVE, ale toto se v nyní vyhlášené výzvě mění. Nově je možné, aby součástí projektu byla i instalace FVE do 30 kWp, která musí být umístěna na střeše nebo obvodovém plášti budovy evidované v katastru nemovitostí. Důležité je především zdůraznit, že FVE musí být součástí většího projektu zaměřeného na úspory energií. Není tedy možné získat dotaci pouze na pořízení FVE, musí se jednat o komplexní projekt snižování energetické náročnosti, jehož součástí může být i instalace nové FVE.

Výše dotace se u těchto projektů pohybuje v rozmezí 30 % - 50 %, přičemž záleží na velikosti podniku. Malé podniky dle definice Evropské komise1 mohou získat 50 %, střední 40 % a velké 30 %. Nominální výše dotace se může pohybovat v rozmezí 0,5 mil. Kč – 250 mil. Kč. U malého podniku je tedy třeba, aby celkové náklady projektu překročily alespoň 1 mil. Kč.

Důležitou součástí každého projektu je Energetický posudek, který bude muset především vyčíslit absolutní úsporu energie oproti stávajícímu stavu a dále náklady na snížení 1 kg emisí CO2. Jedná se o velmi důležité údaje, protože výrazně vstupují do hodnocení jednotlivých projektů a rozhodují tak o tom, který projekt podporu získá a který nikoliv. V případě absolutní úspory energie je třeba, aby projekt uspořil minimálně 10 % energie. V případě 60% úspory a více je přidělen maximální počet bodů. U nákladů na snížení 1 kg emisí CO2 je třeba minimálně dosáhnout hodnoty 100 Kč. Maximum bodů je přiděleno v případě, pokud jsou náklady na snížení 1 kg emisí CO2 40 Kč nebo nižší. Zajímavou informací může ale být to, že projekty, které budou využívat výrobu energie z OZE pro vlastní potřebu (tedy například i díky instalaci FVE), získají 10 bodů navíc.

Projekty jsou podávány dvoufázově, tzn. že nejdříve je třeba podat tzv. předběžnou žádost. Jedná se o jednoduchý popis projektu doplněný o finanční výkazy žadatele. Tyto předběžné žádosti je možné podávat do konce srpna 2015. Následuje podání tzv. plné žádosti, která již obsahuje všechny povinné přílohy včetně energetického posudku. Tyto plné žádosti je možné podávat až do konce ledna 2016. Alokace pro tuto výzvu je 5 miliard Kč. Je ale možné očekávat, že velmi podobné výzvy budou vyhlášeny i v následujících letech.

V rámci programu není možné žádat o podporu na projekty zaměřené na komerční turistická, volnočasová nebo lázeňská zařízení, na rekonstrukce bytových domů, rodinných domů nebo veřejných budov nebo na výzkumné, pilotní a vývojové projekty. Je také třeba vzít v potaz, že každý žadatel musí být schopen doložit spotřebu energie v minulých letech. Dotaci tedy není možné využít například na rekonstrukci dlouhodobě nevyužívaného objektu.

Program administruje Agentura pro podporu podnikání a investic – Czechinvest, u které je také možné se dotázat na bližší informace. Celou dokumentaci k programu je také možné nalézt na webových stránkách Czechinvestu zde: http://www.czechinvest.org/uspory-energie-vyzva-i

1.8.2015 - WATTROUTER® ECO

fotoWATTrouter ECO je programovatený regulátor pro optimalizaci vlastní spotřeby pro objekty s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou. Proudový rozsah měření je 3x20A, trvalého zatížení 3x40A. Po správné instalaci a nastavení regulátor dokonale optimalizuje využtí přebytků energie vyrobených vaší FVE. Návratnost zařízení dle výkonu FVE a možnostem využití vyrobené energie může být i pouhé 4 měsíce!

WATTrouter ECO vývojově vychází z WATTrouteru M, integruje ve standardním provedení některé jeho vlastnosti při zachování velmi nízké pořizovací ceny.

WATTrouter ECO je zcela bezhlučný, neboť výkonové triaky známé z WATTrouteru CWx byly nahrazeny SSR výstupy, na které se připojují pasivně chlazená výkonová SSR relé. Jsou tedy k dispozici celkem 4 SSR výstupy. Tímto odpadají potíže s hlukem ventilátoru, prašností a dále s nutností opravy regulátoru při případném poškození výkonových triaků zkratem. Výkonová SSR lze také dimenzovat jak podle proudové zatížitelnosti, tak podle možností chlazení.

Ke zprovoznění plynulé regulace spotřebiče (např. bojleru) podle přebytku je u WATTrouteru ECO vždy nutné dokoupit alespoň jedno výkonové polovodičové relé - SSR.

Pro WATTrouter ECO jsou dále dostupné volitelné softwarové nadstavby. Tyto zahrnují některé funkce, které lze najít ve standardním vybavení WATTrouteru M. Tyto volitelné funkce lze zakoupit dodatečně a aktivovat v regulátoru.

WATTrouter ECO lze dále dovybavit koordinátorem bezdrátové sítě SC-Gateway. Tento modul umožňuje spínat až 6 koncových bezdrátových zařízení (bezdrátové zásuvky a moduly ENcontrol). Toto rozhraní nalezne uplatnění všude tam, kde by bylo obtížné vést kabelové propojení mezi regulátorem a spotřebičem.

WATTrouter ECO je ideální volbou pro uživatele, kteří nechtějí do regulace přebytků investovat mnoho peněz, nepotřebují zvýšený komfort připojení (sledování přes Internet apod.), ale potřebují spolehlivý a funkční produkt.

WATTrouter ECO se skládá z měřicího modulu a vlastního regulátoru. Nastavení regulátoru se provádí z osobního počítače (notebook, mininotebook, popř. stolní PC) pomocí USB rozhraní.

Pro WATTrouter ECO dodáváme jako příslušenství polovodičová relé řady RGS1A a RGC1A výrobce Carlo Gavazzi, popřípadě koordinátor bezdrátové sítě SC-Gateway a bezdrátová koncová zařízení ENcontrol.

3.6.2015 - Profesní kvalifikace dle zákona č. 406/2000 Sb.

fotoDnešním dnem jsme získali osvědčení o profesní kvalifikaci dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, pro instalace solárních termických soustav a tepelných čerpadel.

Profesní kvalifikace je vyžadovaná pro instalace financované z dotací a nahrazuje stávající Seznam odborných dodavatelů (SOD) pro Novou zelenou úsporám

10.4.2015 - Sněmovna podpořila malé zdroje a odmítla retroaktivní návrhy poslanců Úsvitu

fotoPoslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila novelu energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích.

Hlavním přínosem novely je umožnění nového rozvoje malých zdrojů do 10 kilowattů výkonu na střechách domů. Nově by tedy takzvané mikrozdroje mohly být provozovány bez potřeby licence, a to i pokud budou připojeny do distribuční soustavy, za předpokladu, že bude vyráběná elektřina určená primárně ke spotřebě v místě výroby a přetoky do sítě budou minimální.

Jde o první krok, který může obnovit zájem o cenově stále dostupnější obnovitelné zdroje.

Poslanci také jednoznačně odmítli retroaktivní návrhy poslance Petra Adama (hnutí Úsvit), ve kterých chtěl stanovovat maximální množství elektřiny, na které by bylo možné nárokovat podporu. Postup poslance Adama byl přitom nepochopitelný, neboť jím podaný návrh již vyřadil předkladatel Ministerstvo průmyslu na základě výhrad Legislativní rady vlády. Ta návrh odmítla z důvodů pravé retroaktivity.

20.3.2015 - Buďte připraveni

fotoJe tady jaro a s ním snad i lepší podmínky pro instalace fotovoltaických elektráren na střechách domů.

Jistě jste zaznamenali, že návrh nového Energetického zákona, který navrhuje, aby bylo možné instalovat elektrárny do výkonu 10 kW bez licence, se dostal do třetího čtení.

Mnozí z Vás jistě neví, že se připravuje zařazení fotovoltaiky do programu Zelená úsporám.

Parametry podpory, které jsou v návrhu, ale ještě nejsou schváleny.

Rodinný dům – investiční podpora 50 000,- Kč, maximálně 50% investice, minimální výkon FVE cca 2 kW.

Bytové domy – investiční podpora 15 000,- Kč na bytovou jednotku, maximálně 50% investice, minimální výkon FVE cca 0,2 kW na bytovou jednotku.

ZAVOLEJTE NÁM A NEBO VYPLŇTE KONTAKTNÍ FORMULÁŘ A MY VÁM ZAVOLÁME.

6.3.2015 - Fotovoltaický ohřev TUV

fotoSety pro ohřev TUV

5.2.2015 - Poplatky za vlastní spotřebu v roce 2015

Dle cenového rozhodnutí ERÚ č. 2/2014 jsou povinni výrobci (podporovaní i nepodporovaní) hradit v roce 2015 celkem 607,21 Kč/MWh. V této částce je obsažen poplatek za systémové služby poskytované provozovatelem přenosové soustavy účastníkům trhu s elektřinou ve výši 105,27 Kč/MWh, dále známá částka 495 Kč/MWh jako poplatek za obnovitelné zdroje (poplatek na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny podle zákona č. 165/2015 Sb.) a nakonec 6,94 Kč/MWh jako poplatek za činnost operátora trhu (OTE). Tyto částky je povinen výrobce platit z celkové konečné spotřeby za předávacím místem, tj. i ze spotřeby elektřiny vlastní výroby (vlastní spotřeba). V roce 2014 činil celkový poplatek 621,80 Kč/MWh, v roce 2013 to bylo 722,75 Kč/MWh.

8.1.2015 - Inovace tepelných čerpadel

foto8.1. 2015 byl naskladněn další kontejner s tepelnými čerpadly. Tepelná čerpadla prošla inovací - nový vzhled a nižší provozní hlučnost.

10.12.2014 - CENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ PRO ROK 2015

foto

3.11.2014 - Tepelná čerpadla pro každého

fotoVyužijte cenově dostupnou nabídku tepelných čerpadel. V naší nabídce najdete tepelná čerpadla vzduch/voda nebo země/voda. V případě jakéhokoliv dotazu jsme Vám k dispozici na tel. +420 606 315 266

4.9.2014 - Napsali o nás

fotoPrezentace společnosti OZE Solar s.r.o. ve stavební příloze Plzeňský rozhled 09/2014

24.6.2014 - Panel s připojením do nejbližší zásuvky

fotoPlug & Save solární panel
Se solárním panelem Plug & Save může prakticky každý využívat levnou solární energii. Solární panel může být instalován téměř na jakémkoliv slunném místě jako je balkón, střecha garáže nebo zahrada. Stačí ho pouze připojit do nejbližší zásuvky a je to. Tímto způsobem je možné pokrýt spotřebu spotřebičů jako je chladnička, WLAN-router, regulace vytápění, tedy spotřebiče, které jsou v provozu neustále, a spotřebiče v režimu „standby“. To sníží účet domácnosti za elektřinu až o 2000 Kč ročně.

Charakteristika:
K okamžitému použití
Úspory od prvního dne provozu
Testovaná kvalita
Vysoce výkonné panely s vysokou účinností

10.4.2014 - Fotovoltaický ohřev TUV

fotoSolární systém Solar KERBEROS slouží k efektivnímu ohřevu vody, zálohování důležitých zařízení, nabíjení akumulátorových spotřebičů, případně k napájení elektrických spotřebičů elektrickou energií vyrobenou fotovoltaickými (FV) panely. Protože slunce je z energetického hlediska nespolehlivý zdroj, je výhodné jeho energii akumulovat, což však nebývá levné. Proto jsme jako primární akumulační spotřebič využili akumulační ohřívač vody (bojler), ten má povahy a lze jej tedy napájet stejnosměrně. To je výhodné, protože u DC/DC měniče lze dosáhnout vyšší účinnosti při přizpůsobování zátěže zdroji – FV panelům. Ty mají VA charakteristiku závislou na aktuálním oslunění a proto je nutno topné těleso napájet prostřednictvím DC/DC měniče se sledováním tzv. bodu maximálního výkonu (MPP). Ten zajistí, že se z FV panelů do zátěže přenese vždy maximum slunečního záření při jakékoli intenzitě oslunění a to při účinnosti kolem 98%. Solar KERBEROS kombinuje energii z FV panelů s energií ze sítě, takže při zamračených dnech či v zimě, kdy jsou panely pod sněhem vodu ohřívá energií ze sítě a to v jednotarifním, tak dvoutarifním systému (HDO).

Kromě ohřevu TUV může Solar KERBEROS zajišťovat i funkci záložního zdroje pro důležité spotřebiče – může nabíjet akumulátory, které prostřednictvím DC/AC měniče mohou napájet např plynové kotle, oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva, krbových vložek s výměníkem apod, pro které elektrická není primární energií, ale neobejdou se bez ní.

26.1.2014 - Turbo pro Vaši střechu

fotoSolarEdge výkonové optimizéry
Přídavné zařízení k panelu pro maximalizaci výkonu solárního systému

Až o 25 % více energie

Skvělá účinnost (99,5%)

Zmírňuje všechny typy ztrát způsobené nesouladem panelů,od výrobní tolerance až po částečné stínění

Flexibilní projektování systému pro maximální využití plochy

Údržba nové generace s monitorováním na úrovni panelů

Maximální bezpečnost pro instalatéry a hasiče díky vypnutí napětí panelů

13.1.2014 - Vykoupíme Vaši energii

fotoV režimu Zeleného bonusu dodáváte přebytky elektřiny do sítě distribuční společnosti zpravidla zdarma. Zařídíme Vám výkup této energie za pevnou cenu 700Kč/MWh (pro FVE do 30kWp).

Nedávejte přebytky zdarma a prodejte je!

2.12.2013 - Cenové rozhodnutí

fotoCENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ PRO ROK 2014

28.11.2013 - Změna cen

Během prosince 2013 dojde s ohledem na vývoj kurzu EURa k přecenění zboží.

11.11.2013 - Založení CAFT

fotoVážení obchodní partneři a zákazníci,
rádi bychom Vás informovali, že naše společnost se stala jedním ze zakládajících členů Cechu aplikovaných fotovoltaických technologií (CAFT)

Cílem Cechu je podporovat zvyšování kvality realizovaných fotovoltaických systémů a zajištění dalšího rozvoje fotovoltaiky v České republice (net-metering, zjednodušená legislativa, dotace na akumulaci).

Toto sdružení má zájem spolupracovat i s dalšími asociacemi jako je ČFA, CZEPHO a s Komorou OZE, ale prioritou bude podpora střešních instalací.

O CAFT
Cech aplikovaných fotovoltaických technologií (CAFT) je dobrovolné nevládní a neziskové profesní sdružení, jehož cílem je podporovat rozvoj fotovoltaiky a zvyšování kvality fotovoltaických systémů realizovaných v České republice.

CAFT má za cíl podpořit širší využívání fotovoltaických systémů pro zvýšení energetické soběstačnosti budov, obcí a měst a energetické bezpečnosti občanů a České republiky a za tímto účelem se bude aktivně podílet na osvětě veřejnosti.

CAFT bude podporovat podnikatele a prosazovat takové podmínky podnikání, které je budou motivovat k řádnému provozování živností a rozvoji jejich podnikatelských aktivit.

CAFT chce být odborným partnerem orgánům.státní správy i místních samospráv, energetickým společnostem a institucím a aktivně se zapojí do pracovních skupin Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a Komory OZE.

CAFT sdružuje subjekty, pro které je fotovoltaika řemeslem zejména výrobce fotovoltaických technologií a realizační firmy, projektanty, architekty, výzkumná centra a vzdělávací instituce.

Člen CAFT se dobrovolně zavazuje dodržovat standardy kvality a etický kodex, členství je tedy rovněž zárukou kvality produktů a služeb, které podnikatel nabízí.

Cech aplikovaných fotovoltaických technologií byl založen a registrován na MV ČR dne 31.10.2013.
Více o CAFT na www.caft.cz

14.10.2013 - Nový způsob vytápění

fotoINFRAČERVENÝ TOPNÝ SYSTÉM
Nabízíme Vám systém vytápění od společnosti ES systéms.
Možnosti použítí:
- byty, RD, bytové domy, rekreační objekty
- obchodní a kancelářské prostory, obchodní centra
- občanská vybavenost, školy, školky
- namocnice, zdravitnictví
- sklady a výrobní provozy
- restaurace ahotely
- historické objekty

11.10.2013 - Řešení vlastní spotřeby

fotoPowerRouter Solární Střídač

- vyrábějte a spotřebovávejte vlastní solární energii
- začněte chytře a buďte připraveni na budoucnost

Tento PowerRouter je ideální pro řešení vlastní spotřeby. Přebytečnou energii z vlastní výroby ukládá pro pozdější využití.

24.9.2013 - Aktualita

fotoFOTOVOLTAICKÉ PANELY MÍSTO STŘEŠNÍ KRYTINY.
Do našeho portfólia instalací fotovoltaických elektráren jsme zařadili i instalaci fotovoltaických modulů místo střešní krytiny. Více na dotaz.

26.8.2013 - Aktualita

fotoDnešním dnem byla firma OZE Solar s.r.o. zařazena do seznamu odborných dodavatelů v programu Nová zelená úsporám 2013.

26.7.2013 - Aktualita

fotoAKCE - při uzavření smlouvy do 30.9. 2013 monitorovací jednotka k FVE ZDARMA!

15.5.2013 - Aktualita

fotoZveme Vás na návštěvu našeho stánku na
Výstavě HOBBY 16. - 20.5. 2013 Výstaviště České Budějovice

8.3.2013 - Aktualita

fotoTEPELNÉ ČERPADLA - vzduch / voda

Připravili jsme pro Vás nabídku tepelných čerpadel (3 až 24,5 kW) od firmy Meeting za akční ceny a to již od 26.846,-Kč včetně DPH. Více v sekci tepelá čerpadla MEETING

27.12.2012 - Aktualita

fotoWATTrouter

Na základě požadavku pro regulaci přebytků, zajišťujeme montáž regulátorů vlastní spotřeby.

Co je WATTrouter?

WATTrouter je programovatelný regulátor vlastní spotřeby FVE pracujících v režimu zelených bonusů. Po správné instalaci a nastavení regulátor dokonale optimalizuje vlastní spotřebu elektřiny vyrobené vaší FVE.

29.11.2012 - Aktualita

fotoCENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ PRO ROK 2013

15.12.2011 - Aktualita

fotoCENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ PRO ROK 2012

21.11.2011 - Aktualita

fotoDne 18.11. 2011 byl uveden do provozu sytém lineárních zrcadel pro ohřev TUV. Tento systém bude po provedení homologačních zkoušek dovybaven fotovoltaickým článkem, který bude umístěn před termickým článkem. Výkon FV článku bude 1,2 až 1,7 kWh.

Po tel. domluvě je toto zařízení možno vidět kdykoliv. Termín návštěvy je třeba dohodnout min. 3-4 dny předem z důvodu přítomnosti investora - majitele.

Zařízení se nachází na Filipově Hoře, okr. Domažlice.

20.10.2011 - Aktualita

fotoVe spolupráci s firmou ProFASS.CZ s.r.o. představujeme v České republice novou technologii solárního ohřevu. Zrcadla na jednom heliostatu dokáží poskytnout energii až 4,5 kW při dobrých slunečních podmínkách.

První vzorovou instalaci připravujeme na Filipově Hoře u pana Ing. Šámala, okr. Domažlice. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailu: info@ozesolar.cz nebo tel.: +420 606 315 266

26.5.2011 - Aktualita

fotoZajišťujeme měření pozadí sítě včetně kvality sítě a vlivu FVE na přenosovou síť DS a to analyzátorem sítě MEG30 – výsledkem měření je kompletní analýza stavu sítě v místě měření, tj: napětí, proud, přepětí, podpětí, tvarové zkreslení napětí, flikr, činný, jalový výkon, má i funkci elektroměru. Data jsou zpracována tabulkově i graficky, data lze převést i do txt. Vyhodnocení lze udělat dle ČSN EN 50 160 v 95%, i ve 100%. Měření lze provádět dle libovolně nastavitelného času, umí měřit harmonické, impedanční smyčku ze vzorků poklesů, dokáže změřit i milisekundové průběhy (mnohdy příčiny nefunkčnosti zařízení).

21.2.2011 - Aktualita

fotoVe dnech 22.1. – 30.1. 2011 jsme navštívili 4 výrobní závody fotovoltaických panelů v Číně - Shanghai ( ET solar, Hareon, ReneSola, Jetion).

11.10.2010 - Aktualita

fotoCENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ PRO ROK 2011

1.1.2010 - Aktualita

fotoLOGO
Od 1.1. 2010 naše společnost začala používat nové LOGO!

24.11.2009 - Aktualita

fotoCENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ PRO ROK 2010

30.11.-0001 - CENOVÉ ROZHODNUTÍ ERÚ PRO ROK 2021

foto
Info   |   Obchodní podmínky   |   Kontakty   |   Certifikáty   |   Partneři